ข้อตกลงในการใช้งาน

เว็บไซต์ PrettyNode.com เป็นเพียงสื่อกลางในการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ลงโปรไฟล์ และผู้จ้างงานเท่านั้น

ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างงานใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดระมัดระวัง ในการเลือกรับงาน
แนะนำให้มีการเลือกงานที่ดูแล้วปลอดภัยเท่านั้น